Zavolajte nám: 055/644 58 00

Dohody o zriadení alebo zrušení vecného bremena

Vecné bremená vznikajú zanikajú písomnou zmluvou. Následne je potrebné podať návrh na vklad do katastra nehnuteľností.

Obsahom vecného bremena býva najčastejšie právo doživotného bývania a užívania prevádzanej nehnuteľnosti v prospech predávajúceho alebo darujúceho, ale môže sa jednať aj o právo prechodu a pod.

Je možné spísať darovaciu alebo kúpnu zmluvu a dohodu o zriadení vecného bremena vrámci jednej notárskej zápisnice.

Dôvody, prečo spísať dohodu o zriadení alebo zrušení vecného bremena u notára:
Čo je potrebné si pripraviť k podpisu dohody o zriadení alebo zrušení vecného bremena:
Objednajte sa na konzultáciu alebo spísanie dohody o zriadení alebo zrušení vecného bremena telefonicky alebo kliknutím na tento odkaz:

Náš úrad: