Zavolajte nám: 055/644 58 00

Úschovy

Notár môže prijať do úschovy:

  1. závet,
  2. inú listinu, listinný cenný papier,
  3. peniaze.

Veľmi častou úschovou je zloženie kúpnej ceny za nehnuteľnosť alebo jej časti do úschovy u notára (na osobitný účet notára). Notár spíše zápisnicu o úschove peňazí, v ktorej sa uvedú podmienky vydania kúpnej ceny predávajúcemu.

Objednajte sa telefonicky alebo kliknutím na tento odkaz:

Ak máte záujem o služby našej mobilnej kancelárie, kontaktujte nás prosím.

V prípade, že nemôžete navštíviť notársky úrad, je Vám k dispozícii naša mobilná kancelária. Na Vami určenom mieste vieme s našim technickým vybavením (notebook, scanner, tlačiareň) uskutočniť všetky potrebné úkony.

Náš úrad: