Zavolajte nám: 055/644 58 00

Dražby

Notár na žiadosť oprávnenej osoby zabezpečí zaregistrovanie zákonom ustanovených údajov o dobrovoľnej dražbe do Notárskeho centrálneho registra dražieb a vydá o tom žiadateľovi potvrdenie.

Notárska komora vedie Notársky centrálny register dražieb, ktorý obsahuje zoznam vyhlásených dražieb. Zoznam vyhlásených dražieb musí obsahovať najmä:

  • predmet dražby, dražobníka,
  • navrhovateľa dražby,
  • miesto a čas konania dražby.

Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho častialebo ak najnižšie podanie hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahne sumu 33 193, 92 €, musí

byť priebeh dražby osvedčený notárskou zápisnicou.

Objednajte sa na registráciu údajov o dobrovoľnej dražbe, príp. pre osvedčenie priebehu dražby telefonicky alebo kliknutím na tento odkaz:

Ak máte záujem o služby našej mobilnej kancelárie, kontaktujte nás prosím.

V prípade, že nemôžete navštíviť notársky úrad, je Vám k dispozícii naša mobilná kancelária. Na Vami určenom mieste vieme s našim technickým vybavením (notebook, scanner, tlačiareň) uskutočniť všetky potrebné úkony.

Náš úrad: