Zavolajte nám: 055/644 58 00

Osvedčovanie priebehu Valných zhromaždení

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Obchodný zákonník ustanovuje, kedy musí na Valnom zhromaždení byť prítomný notár a osvedčiť priebeh konania valného zhromaždenia notárskou zápisnicou.Je na zvážení najvyšších členov spoločnosti, či prizvú notára k úkonom pri ktorých to zákon neukladá. Ak je zápisnica z valného zhromaždenia spísaná vo forme notárskej zápisnice, nemôže sa stať, že by bola neskôr zmenená, antidatovaná, či inak zmanipulovaná.Zápisnica bude uložená v Notárskom centrálnom registri listín, kde je bezpečne dlhodobo archivovaná.

Pre poskytnutie konzultácie vo veci osvedčovania priebehu valného zhromaždenia sa objednajte telefonicky alebo kliknutím na tento odkaz:

Ak máte záujem o služby našej mobilnej kancelárie, kontaktujte nás prosím.

V prípade, že nemôžete navštíviť notársky úrad, je Vám k dispozícii naša mobilná kancelária. Na Vami určenom mieste vieme s našim technickým vybavením (notebook, scanner, tlačiareň) uskutočniť všetky potrebné úkony.

Náš úrad: