Zavolajte nám: 055/644 58 00

Legalizáciou notár alebo ním poverený zamestnanec osvedčuje, že osoba, ktorej podpis má byť osvedčený v jeho prítomnosti, listinu vlastnoručne podpísala alebo podpis na listine uznala pred ním za vlastný.

Osvedčenie pravosti podpisu sa vyznačí na listine vo forme osvedčovacej doložky.

Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v listine.

Osvedčovanie pravosti podpisu na listinách so vzťahom k cudzine vykonáva notár alebo notársky kandidát.

Pre osvedčenie pravosti podpisu nie je potrebné objednanie sa. Ak potrebujete osvedčiť pravosť podpisu na listine so vzťahom k cudzine, kontaktujte nás telefonicky, či sa notár alebo notársky kandidát nachádza na notárskom úrade.

Ak máte záujem o služby našej mobilnej kancelárie, kontaktujte nás prosím.

V prípade, že nemôžete navštíviť notársky úrad, je Vám k dispozícii naša mobilná kancelária. Na Vami určenom mieste vieme s našim technickým vybavením (notebook, scanner, tlačiareň) uskutočniť všetky potrebné úkony.

Náš úrad: