Zavolajte nám: 055/644 58 00

Registrácia záložného práva

Záložné právo možno zriadiť písomnou zmluvou, schválenou dohodou dedičov o vyporiadaní dedičstva, rozhodnutím súdu alebo správneho orgánu, alebo zákonom. Na vznik záložného práva sa vyžaduje jeho registrácia v Notárskom centrálnom registri záložných práv, ktorý vedie Notárska komora SR.

Klient podáva žiadosť o registráciu. Túto žiadosť Vám vyhotovíme a na jej základe promptne zaregistrujeme záložné právo.

Ak nám mailom zašlete podklady (záložná zmluva, príp. úverová zmluva), všetky úkony si pripravíme vopred a samotný podpis žiadosti a registrácia záložného práva bude trvať len zopár minút. Ak ste v banke, požiadajte, aby nám poslali podklady mailom, a kým prídete na náš úrad, všetko budete mať pripravené k podpisu.

V Notárskom centrálnom registri záložných práv sa registruje:
Čo je potrebné si pripraviť k registrácii záložného práva:
Objednajte sa na registráciu záložného práva telefonicky alebo kliknutím na tento odkaz:

Náš úrad: