Zavolajte nám: 055/644 58 00

Zmluvy o pôžičke a Exekučné tituly

Často sa stáva, že dlžník sa spolieha na dlhé prieťahy na súde a vopred ráta s tým, že veriteľovi nezaplatí. Môžete si zabezpečiť splatenie záväzku formou notárskej zápisnice, ktorá má povahu exekučného titulu. Podľa zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti §41 ods. 2 je možné vykonať exekúciu aj na podklade notárskych zápisníc, ktoré obsahujú právny záväzok a v ktorých je vyznačená oprávnená a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia. Dlžník v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou vopred súhlasí a veriteľ dosiahne rýchlejšie splatenie nevymožiteľnej pôžičky.

Čo je potrebné si pripraviť k zmluvy o pôžičke, príp. exekučného titulu:
Objednajte sa na konzultáciu alebo spísanie zmluvy o pôžičke, príp. exekučného titulu telefonicky alebo kliknutím na tento odkaz: 

Náš úrad: