Zavolajte nám: 055/644 58 00

Závety

Závet  (testament) je právny úkon, v ktorom poručiteľ ustanoví dediča, poprípade určí ich podiely, alebo vecné práva, ktoré im majú pripadnúť.

Ak ste sa rozhodli spísať závet, mali by ste myslieť na formality, ktoré musí spĺňať, aby bol platný. Radi Vám poradíme pri zostavení závetu a spíšeme závet vo forme notárskej zápisnice, ktorá má vyššiu dôkaznú silu. Notár zodpovedá za formálne a obsahové náležitosti závetu.

Viac
Čo je potrebné si pripraviť k spísaniu závetu
Objednajte sa na konzultáciu alebo spísanie závetu telefonicky alebo kliknutím na tento odkaz

Listiny o vydedení

V prípade listiny o vydedení spísanej vo forme notárskej zápisnice notár povinne registruje listinu o vydedení v Notárskom centrálnom registri závetov, ktorý je prepojený v rámci celého územia Slovenska a vďaka ktorému si môžete byť istý, že sa táto listina pri prejednávaní dedičstva objaví, keďže súdny komisár poverený prejednaním dedičstva je povinný tento register závetov lustrovať za účelom zistenia existencie závetu  a listiny o vydedení spísaných alebo uložených u ktoréhokoľvek notára.

Viac
Čo je potrebné si pripraviť k spísaniu listiny o vydedení
Objednajte sa na konzultáciu alebo spísaniu listiny o vydedení telefonicky alebo kliknutím na tento odkaz

Náš úrad: