Zavolajte nám: 055/644 58 00
JUDr. Eva Šimčáková
JUDr. Eva Šimčáková
notársky kandidát

Notársky kandidát JUDr. Eva Šimčáková ukončila právnické vzdelanie II. stupňa (Mgr.), rigorózne konanie (JUDr.) na Právnickej fakulte UPJŠ v...

anglický jazyk, ruský jazyk, nemecký jazyk

View Bio

Náš úrad: