Zavolajte nám: 055/644 58 00
JUDr. Eva Šimčáková

JUDr. Eva Šimčáková

notársky kandidát

Notársky kandidát JUDr. Eva Šimčáková ukončila právnické vzdelanie II. stupňa (Mgr.), rigorózne konanie (JUDr.) na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Pôsobila ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii JUDr. Antona Hencovského, JUDr. Andrey HavlátovejRaczyovej a JUDr. Františka Šimčáka. Následne vykonávala činnosť vyššieho súdneho úradníka na Krajskom súde v Košiciach a prax notárskeho koncipienta a notárskeho kandidáta na Notárskom úrade JUDr. Petra Varhalíka.

Ovláda anglický, rusky a nemecký jazyk.

Náš úrad: