Zavolajte nám: 055/644 58 00
JUDr. Magdaléna Keruľová, PhD.
JUDr. Magdaléna Keruľová, PhD.
notár

Notárka JUDr. Magdaléna Keruľová, PhD. ukončila právnické vzdelanie II. stupňa (Mgr.), rigorózne konanie (JUDr.) a právnické vzdelanie III. stupňa...

anglický jazyk, nemecký jazyk

View Bio
JUDr. Eva Šimčáková
JUDr. Eva Šimčáková
notársky kandidát

Notársky kandidát JUDr. Eva Šimčáková ukončila právnické vzdelanie II. stupňa (Mgr.), rigorózne konanie (JUDr.) na Právnickej fakulte UPJŠ v...

anglický jazyk, ruský jazyk, nemecký jazyk

View Bio
Bc. Monika Bojsková
Bc. Monika Bojsková
zamestnanec not. úradu

Zamestnanec notárskeho úradu Bc. Monika Bojskocá ukončila vzdelanie I. stupňa (Bc.) na Dubnickom Technologickom Inštitúte.

anglický jazyk, maďarský jazyk

View Bio

Náš úrad: