Zavolajte nám: 055/644 58 00
JUDr. Magdaléna Keruľová, PhD.

JUDr. Magdaléna Keruľová, PhD.

notár

Notárka JUDr. Magdaléna Keruľová, PhD. ukončila právnické vzdelanie II. stupňa (Mgr.), rigorózne konanie (JUDr.) a právnické vzdelanie III. stupňa (PhD.) na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Pôsobila ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii JUDr. Jozefa Bujňáka. Následne vykonávala prax notárskeho koncipienta a notárskeho kandidáta na Notárskom úrade JUDr. Ľubomíra Ondova.

Zároveň sa venovala pedagogickej a publikačnej činnosti ako vedúca Katedry práva na Prešovskej univerzite v Prešove.

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky JUDr. Viera Petríková ju menovala za notárku s účinnosťou od 22.02.2010.

Úspešne absolvovala štátnu skúšku z anglického jazyka a klientom poskytuje služby aj v nemeckom jazyku.

Náš úrad: